Samen maken we de buurt, de wijk en de stad:

 • Inclusiever
 • Socialer
 • Duurzamer
 • Aantrekkelijker

Beoogd resultaat 2025 --> 2040

 • Plek met een sociale basis
 • Plek met maatschappelijk buurt waarde
 • Plek voor onderlinge hulp en ondersteuning
 • Plek voor vrijwilligers
 • Plek voor maatschappelijke(bewoners) initiatieven
 • Plek voor kwetsbare Haarlemmers
 • Plek voor sociaal ondernemerschap
 • Plek voor Prof. organisaties
 • Plek voor een gezonde wijk en een gezonde buurt
 • Plek vol duurzaamheid, ecologie en Circulair bouwen
 • Plek voor verbinding, samenwerking, inclusiviteit en participatie

Visie en missie

Voor de buurt, voor de wijk, voor de stad.

't Watermeter Collectief zet zich in om de lokale wensen van de buurt, het stadsdeel schalkwijk en de stad Haarlem te realiseren.

Haarlem is een participerende stad, waarbij, samenwerking en verbinding door meedenken, meepraten en meedoen een groot goed is. De gemeente geeft initiatieven hiervoor het podium via meetings, Schalkwijk aan Zet of het initiatievencafé. 't Watermeter Collectief wordt een plek waar deze initiatieven gehuisvest kunnen worden.

De stad streeft naar een menselijke maat met een goed leefklimaat voor het wonen, werken en welzijn in 2040.

't Watermeter Collectief, draagt graag een steentje bij aan deze toekomst.